FRÅGOR & SVAR

Svar på de vanligaste frågorna

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågor vi får. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss.

Balkongmatta

Endast särskild balkongtrall och balkongmatta, som låter underlaget andas och torka upp, är tillåten. Orsaken är att balkongernas golvkonstruktion i stål och betong far mycket illa och rostar/vittrar sönder om en matta håller kvar fukten.

Brandvarnare

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Kontrollera funktionen då och då. Saknar lägenheten brandvarnare? Gör en felanmälan.

Cykel/sparkförråd

Finns i källaren i hus A. Märk din cykel eller spark med lägenhetsnummer. Rensning sker med jämna mellanrum av omärkta cyklar/sparkar.

Elinstallationer

Du får själv byta lampor, lysrör samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Vid övrig installation måste behörig elektriker anlitas samt godkännas av hyresvärd. Observera att hemförsäkringen inte gäller vid felaktig installation. Belysning som används utomhus måste vara godkänd för detta.

Extranycklar

Extranycklar beställs genom hyresvärden.

Hemförsäkring

Hemförsäkring ska tecknas från den dag du flyttar in till och med den dag du flyttar ut. Detta är hyresgästens skyldighet.

Ohyra

Om du misstänker att du fått ohyra, kontakta oss omgående eller kontakta Anticimex direkt.

Reparation/Tapetsering

Tapetsering eller reparation i bostaden är tillåten om det sker fackmannamässigt. Kontakta alltid hyresvärden innan arbetet påbörjas.

Tillträde

Om inget annat är överenskommet sker tillträde från kl.12.00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det lördag, söndag eller helgdag gäller kl.12.00 första vardagen därefter.

TV

TV-utbudet distribueras av Boxer.

Tvättstuga

För allas trevnad, lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den i. Fel på maskinerna anmäls till hyresvärden. Mer information finns uppsatt i vardera tvättstugan.

Uppsägning

Uppsägningstiden är 3 månader och räknas från närmsta månadsskifte. Uppsägningen sker skriftligen och ska vara oss tillhanda senast sista dagen i månaden. Du är, under uppsägningstiden, skyldig att visa upp lägenheten för nästa tilltänkta hyresgäst.

Återvinning

I soprummet finns kärl för återvinning. Detta är en service vi tillhandahåller för att våra hyresgäster ska slippa gå med mjölkförpackningar, glasburkar, konservburkar etc. till återvinningen. Stora kartonger eller övrigt stort material körs till återvinningscentralen av respektive hyresgäst.