Byte av låssystem hemtjänst

Byte av låssystem hemtjänst

Just nu pågår byte av låssystem för hemtjänsten. Det innebär att låskolvarna hos aktuella hyresgäster kompletteras för att kunna användas av hemtjänsten och hemsjukvården. Det innebär också att vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstugor och sophus, berörs. Firman...
Nedtagning av Popplarna

Nedtagning av Popplarna

Träden som är synonyma med huset, Popplarna, togs ner under sommaren. Anledningen är att rötterna sökte sig ner i dagvattenbrunnen och skapade stora problem att leda bort vattnet. Planen är att gräva bort stubbarna och ersätta träden med annan växtlighet under nästa...