NYHETER

Byte av låssystem hemtjänst

Just nu pågår byte av låssystem för hemtjänsten. Det innebär att låskolvarna hos aktuella hyresgäster kompletteras för att kunna användas av hemtjänsten och hemsjukvården. Det innebär också att vissa gemensamma utrymmen, så som tvättstugor och sophus, berörs. Firman som utför detta heter Swedlock. Observera, ingen förändring sker hos hyresgäster utan hemtjänst.